Voltaire

Sadakat

Fransız Devrimi’ nin babası olarak ta bilinen felsefeci, fikir adamı ve yazar olan Voltaire, düşünceleriyle dünya tarihini doğrudan etkilemiş az sayıda kişiden biridir. Tüm yapıtlarında dönemin aydınlanmacı yapısına uygun ve […]

Yeni Çıkanlar